Huidige situatie

Sinds de invoering van het Eenheidsstatuut op 0 januari 2014, werd bij een eigen ontslag van de werknemer, de opzegtermijn voor bedienden beperkt tot 13 weken. Deze beperking was echter enkel geldig indien de werknemer op 31 december 2013 bediende was. Indien de werknemer op 31 december 2013 arbeider was, was deze beperking niet van toepassing en kon de opzeg bij eigen ontslag voor arbeiders nog steeds meer bedragen dan 13 weken. 

Bijna een decennium later, op 28 oktober 2023 zal deze ongelijkheid verdwijnen. Dit werd opgenomen in de Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023.

Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat de opzeggingstermijn bij een eigen ontslag door de werknemer in alle situaties maximaal 13 weken zal bedragen met ingang van 28 oktober 2023

Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt al naargelang de aanvangsdatum van de arbeidsovereenkomst en er wordt ook geen onderscheid meer gemaakt tussen arbeiders en bedienden. Ook het kliksysteem op 31 december 2013 verdwijnt bij het bepalen van een opzeg betekend door de werknemer.

Toekomstige situatie situatie

Vanaf 28 oktober 2023 spreken we bijgevolg van een uniforme opzeggingstermijn, uitgedrukt in weken, op basis van de anciënniteit van de werknemer (ongeacht of de arbeidsovereenkomst voor of na 2014 een aanvang heeft genomen). De maximum termijn van 13 weken wordt dan bereikt vanaf 8 jaar anciënniteit. Voor diegene die al in dienst waren voor 2014, is deze maximumtermijn bijgevolg sowieso al van toepassing.

Contacteer één van onze medewerkers wanneer je hierover bijkomende info wenst of met andere personeel gerelateerde vragen zit.

Solut inspireert werkgevers met prikkelende blogs en belangrijke info. Succesvol ondernemen en gelukkig zijn. Wil je geen enkele blog of nieuwsbrief missen? Link dan met onze LinkedIn bedrijfspagina of volg onze Facebookpagina.