Op verzoek van de huisartsen heeft de federale regering het ziektebriefje voor één dag afgeschaft, maar enkel voor bedrijven met meer dan 50 werknemers. Onder de 50 werknemers is een werknemer wel verplicht om voor één dag afwezigheid een ziektebriefje binnen te brengen.

Verantwoord of niet?

Het is begrijpelijk dat artsen de administratieve rompslomp willen beperken, maar voelt elke werknemer voldoende verantwoordelijkheidszin en engagement om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan? Wordt het nu niet eenvoudig om op kosten van de werkgever een baaldagje te nemen? Is het niet te makkelijk om thuis te blijven met lichte hoofdpijn na een avondje stappen. Worden werknemers niet discriminerend omdat deze regel gebaseerd is op de grootte van het bedrijf waarin ze werken? Is het wel economisch haalbaar dat elke werknemer de mogelijkheid heeft om 3 extra betaalde dagen thuis te blijven?

Als zaakvoerder dien je je onderneming economisch verantwoord te managen, vooral de personeelskosten.

Enkele tips

  • Zorg voor een aangepast arbeidsreglement waarin je duidelijke richtlijnen geeft i.v.m. ‘wat te doen bij ziekte, ook voor 1 dag’.
  • Communiceer deze regel binnen je organisatie, zowel schriftelijk als mondeling. Goede communicatie zorgt voor klaarheid.
  • Informeer de reden van je beslissing. Je hoeft je niet te verantwoorden, maar het kennen van het ‘waarom’ geeft begrip en draagkracht bij je werknemers.
  • Ken het verschil tussen wit, grijs en zwart verzuim bij werknemers en meld hen dit.
  • Manage niet uit angst, maar neem een duidelijk standpunt in. Zaakvoerders met een duidelijke visie en mening trekken de juiste werknemers aan.

Afwezigheidsprocedure 

Laat je niet leiden door communicatie in de media. Manage je bedrijfvolgens je eigen waarden en normen. Wil jij iedereen gelijk behandelen, t.t.z. ben jij van mening dat elke afwezigheid – eender hoe lang – dient verantwoord te worden?

Als zaakvoerder van een KMO (<50wn) heb je het recht om te beslissen dat elke werknemer zijn afwezigheid dient te verantwoorden op basis van een ziektebriefje. Zorg er wel zeker voor dat de afwezigheidsprocedure correct in je arbeidsreglement staat geregistreerd.

Wens je te sparren over welke beslissingen en welke aanpak het best is voor je bedrijf? Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek.

Solut garantie op succes inspireert je met prikkelende blogs en belangrijke info, want wij geven om werkgever en werknemer. Wil je geen enkele blog of info missen? Volg ons op FacebookLinkedIn en Instagram.