Iedereen is druk bezig om zijn bedrijf te laten draaien en heeft of neemt hierdoor niet de tijd om de continu wijzigende sociale wetgeving op te volgen.

Is het omwille van ‘de corona-tijd’? De vele wijzigingen in de sociale wetgeving? De nieuwe regelgeving voor loonbetalingen? Of, is het een algemene tendens? In de sociale en fiscale wetgeving worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd, dat is een feit. Je dient die zelf op te volgen en na te gaan of deze effectief voor jouw sector en je werknemers van toepassing zijn. Sterker nog, ben je wel of niet verplicht om die wijzigingen door te voeren?

Onwetendheid betaal je duur

Er wordt verwacht dat we de informatie die we van de FOD of het sociaal secretariaat krijgen blindelings kunnen volgen en begrijpen.

Ik verduidelijk met enkele concrete voorbeelden:

 • Gisteren kregen we bij een klant inzage in een brief van de FOD. Hierin werd vermeld dat haar werknemers zonder tegenbericht vanaf april zouden worden overgezet naar het PC 126. Dit PC komt wel financieel duurder uit omwille van hogere patronale lasten. Beter gezegd, stijgende personeelskosten voor de werkgever, geen verhoging van nettoloon voor de werknemer, doch wel een stijgend inkomen voor de overheid.
 • Een andere concrete vraag kwam er over hoe een netto vergoeding voordelig kan worden uitbetaald. Het sociaal secretariaat had deze werkgever aangeraden om het gewoon in een bruto bonus te verwerken. Een bruto bonus uitbetalen in plaats van een geoptimaliseerde alternatieve bonus is wederom hogere personeelskosten, lager nettoloon en hoger overheidsinkomen.

Foute info kan je duur komen te staan

payroll onjuistheden die je blindelings voor waar aanneemt:

 1. Er is geen alternatief om je personeelskosten te laten dalen.
  Toch bizar dat je concullega’s wel lagere personeelskosten hebben en hun werknemers een hoger netto loonbriefje ontvangen, vind je niet? 
 2. Personeel kost altijd veel geld.
  Meen je nu echt dat alle andere bedrijven met veel personeelsleden vermoedelijk verlies draaien? Veel personeelsleden betekent dus hoge kosten? Dat klinkt toch als te kort door de bocht, niet? Een HR-expert die je bedrijf kent, kan met de juiste analyse en met de juiste raadgeving je personeelskosten aanzienlijk laten dalen.
 3. Je leest en hoort het toch op het nieuws, dus zal het zo wel zijn.
  Is dat zo? Is de nieuwslezer plots een sociaal juridische expert geworden? Vraag steeds extern sociaal juridisch advies alvorens je de payroll laat uitvoeren en wijzigen.


Enkele gecheckte facts:

 • Elke overheidsbeslissing dient steeds met een KB bekrachtigd te worden. De pers brengt die beslissing meestal uit vóór deze officiële datum. De geloofwaardigheid is daarom op zijn minst twijfelachtig.
 • Elke sector (Paritair Comité genaamd) kan zijn eigen regelgeving opmaken. M.a.w. de algemene sociale regelgeving kan dus bij jou anders zijn.
 • Wist je dat medewerkers van een sociaal secretariaat tot over hun oren in het werk zitten en dus niet pro actief informatie met jullie kunnen delen.

Wij hopen dat wij jou hebben overtuigd om alle feiten te checken en niets blindelings voor waar aan te nemen. Je personeelsleden zijn het goud in je bedrijf, zonder hun zit je in een organische ‘lockdown’ en kan je bedrijf niet vooruit. Neem de juiste acties. Roep extern advies in alvorens beslissingen te nemen die nog meer geld kosten en waar noch jij, noch je werknemer voordeel aan heeft. Loop geen risico en maak geen onnodige kosten die de groei van je bedrijf in gedrang kunnen brengen.

Onze missie is om ondernemers te helpen. Wij vinden het belangrijk om jullie te informeren hoe je wel de juiste informatie kan krijgen om je personeelskosten te laten dalen.

Wil je graag tips delen om je collega ondernemers vooruit te helpen? Wil je meer inlichtingen en advies over hoe je je personeelskosten kan laten dalen? Wil je graag meer duidelijkheid? Wil je zekerheid dat nu alles goed wordt uitgevoerd? Wil je de garantie dat je alle loonsubsidies ontvangt? Contacteer ons en wij geven je graag bij een kopje koffie de juiste info mee.

Solut inspireert werkgevers met prikkelende blogs en belangrijke info. Succesvol ondernemen en gelukkig zijn. Wil je geen enkele blog of nieuwsbrief missen? Link dan met onze LinkedIn bedrijfspagina of volg onze Facebookpagina.

© Foto: Canva.com